Preisliste
  • id
  • time_date
    2012-03-10
  • 621
  • Knacker mit Chili
  • Rohwurst
  • kg
  • 8.99